Vihmavee ja "halli vee" ringlusessevõtt

Mõned hoonetes olevad vett vajavad tarvikud, nagu näiteks tualetti loputamine ja niisutamine, ei nõua joogivee kasutamist. Need rakendused võivad põhjustada suure osa kogu veekasutusest.

 

Haljastatud alad osutusid Hiltoni hotellide kõige olulisemaks veekasutuse tõhususe määrajaks. Skandinaavia hotellide hulgas oli  m2 maatükiga statistiliselt seostatud lisa 88 liitrit vee tarbimist aastas (Bohdanowicz ja Martinac, 2007). Seega võib kohapeal kasutatava vihmavee või halli vee võtusüsteemide abil taaskasutatava vee kasutamine märkimisväärselt vähendada nõudlust joogivee järele toitevõrgust.

 

 Vihmaveekogumissüsteemid suunavad sademeid veevarudesse. Väljalaske süsteeme saab paigaldada katustele ja teistele pindadele, mis ei lase vett läbi . Kogutud vett saab kasutada kohtades, kus vett ei tarbita joogiks, nagu näiteks tualeti loputus, pesumasinad, niisutamine, jahutustornid või üldiseks puhastuseks.  2005. aastal Saksamaal ehitatud uutes hoonetes oli 35%  varustatud vihmavee kogumise süsteemidega (EÜ, 2012) ja ligikaudu 100 Accor'i hotelli on paigaldanud niisutus- või autopesulahenduste tarnimiseks vihmavee puhastustankidesse.

 

Hall vesi on termin, mida kasutatakse reovee kirjeldamiseks sellistest tegevustest nagu vannis käimine, dušši all käimine, pesu pesemine ja nõude pesemine, kuid mitte wc-käimine. Halli vett võib koguda ja korduvalt kasutada tegevustes, kus vesi ei pea olema joodav nagu näiteks wc- loputus veeks. Seda saab teostada läbi eraldi kanalisatsioonitorustike paigalduse tualettruumidele ja halli vee allikatele. 

 
Kuigi tavaliselt on paigaldus liiga kallis ja ümberehitamise jaoks ebapraktiline, saab veetootmissüsteeme ehitamise ajal paigaldada suhteliselt madalate kuludega ja mõistliku hinnaga suuremate renoveerimiste ajal. Vihmavee kogumise ja heitvee ringlussevõtu paigaldamise otsus peaks põhinema tasuvusanalüüsil, milles võetakse arvesse majanduslikke ja keskkonnaalaseid kriteeriume, sealhulgas veevarustuse allikate nappust praegu ja tulevikus. Külaliste jaoks on veetase ringlussevõtt hästi nähtav ja võib olla kasulik viis ettevõtte keskkonnavastutuse edendamiseks. 

 Vihmavee kogumist loputuseks peetakse heade tavade põhi tegevuseks. Parimateks tavadeks peetakse:

  • Hoone siseseks kasutamiseks mõeldud vihmavee kogumine ja jaotussüsteemi paigaldamine
  • Halli vee kogumise, töötlemise ja jaotussüsteemi paigaldamine hoone sees või väljas 

 

 

Keskkonnakasu:

EÜ (2009) hinnangul võib vee taaskasutamine vähendada veetarbimist veel 10% võrra. pärast 40% veetarbimise vähendamist,

EC (2009) estimate that water recycling can reduce water consumption by an additional 10 %, after a 40 % reduction in water consumption achievable from implementation of water efficiency measures.

250-toalises ETAPi kesklinna hotellis Birminghamis, Ühendkuningriigis, paigaldatud vihmavee ringlussevõtu süsteem säästab kuni 780 m3 joogivett aastas (5-10% tarbimisest). Selline kokkuhoid võrdub ligikaudu 6% -ga parimate tavade veetarbimisest sellise suurusega hotelli kohta (pärast kõigi teiste veetõhususe meetmete rakendamist).

 

 

Vihmaveekogumise ja halli vee ringlussevõtuga kaasnevad mõjud on väga erinevad. Keskkonnakasu on kõige suurem seal, kus on kohalik (võib-olla hooajaline) veepuudus ja kust vett imporditakse teistest piirkondadest. Sellistes piirkondades võib veetarbimise tagasihoidlik vähendamine põhjustada vee stressi märkimisväärset vähenemist (koos sellega kaasnevate eelistega, sealhulgas bioloogilise mitmekesisusega) ja / või magestamise energiavajadustega.

 

On olemas palju lihtsaid tehnoloogilisi seadmeid, mida saab paigaldada, et koguda vannitoas valamu vett ja taaskasutada seda tualetis. 

 

Tualetti kanistri osaliseks täitmiseks kasutatakse halli vett.
Öko- tualettide tööstusdisainilahendus, Jang WooSeok

 

 

 

 

 

Ökokaart