Parimad näited

Juhtimine ja mõõtmine

Juhtimine ja seire

Keskkonnajuhtimissüsteemi rakendamine aitab teil vältida ja vähendada oma hotelli keskkonnamõju.

Keskkonnajuhtimissüsteemi põhilise elemendid:

  • Ettevõtte keskkonnaalaste sihtide ülevaatamine
  • Ettevõtte keskkonnamõju ning seadusest tulenevate nõuete analüüsimine
  • Ettevõtte keskkonnaalaste eesmärkide seadmine, et vähendada oma keskkonnamõju ning olla vastavuses seadusest tulenevate nõuetega
  • Konkreetsete meetmete kasutusele võtmine, et täita seatud eesmärgid
  • Edusammude mõõtmine ning eesmärkide täitmise jälgimine (vaata täpsemalt siit)
  • Töötajate keskkonnaalase pädevuse tekitamine
  • Keskkonnajuhtimissüsteemi edusammude jälgimine ning parendamine
  • Murekohtade visualiseerimine kasutades ökokaardistamist

Siit sektsioonis leiate häid näiteid  keskkonnaalase juhtimise ja seire kohta.