Pesu korduskasutamine ja pesupesemise minimeerimine

Voodipesu ja rätikute hooldamine toovad kaasa olulise energia- ja veetarbimise. Tüüpiline numbrituba, mis kasutab umbes 4 kg pesu vajab kuni 60 L vett. Tavaliselt vahetatakse  hotellis mitu päeva viibivate klientide voodipesu ja rätikuid iga päev. Kuid seda on võimalik vähendada 1-2 korra peale nädalas või vahetada rätikuid ja pesu ainult kliendi soovi korral. Selline valik võimaldab kliendil hotelli vee- ja energiatarbimist vähendada. Kirjalik suhtlemine on sellise tegevuse jaoks hädavajalik. Kliente julgustades on 70% neist sellise lähenemisega nõus ja võtavad selle positiivselt vastu.  

Võimaluse korral valige ökomärgistega keskkonnahoidlikud voodilinad, käterätikud ja madratsikatted. Triikimist vajavad materjalid vajavad väga palju tööd seega eelistage kortsumatuid materjale - see on kokkuvõttes soodsam. Võimaluse korral pange majapidamise hõlbustamiseks pesukorv (eelistatult looduslikest materjalidest) vannituppa. Majapidamise personali väljaõpe ja tugi, näiteks selged kirjalikud juhised (kuidas asendada voodipesu, mida ei tohiks vahetada, mida teha, kui rätik on määrdunud jne) võimaldavad töötajate aktiivset osalemist ning tagab dialoogi töötajatega nii, et nende vajadused ja ootused oleksid täidetud.

 Kolm olulist eeldust rätiku- ja voodipesu korduskasutamise skeemide edukaks rakendamiseks:

  • külastajad saavad selget teavet ja juhiseid
  • paigaldatud on piisavalt suured ja hõlpsasti kasutatavad rätikuriiulid 
  • personali väljaõpe

Sildid või teated, mis aitavad külalistel linasid ja käterätte korduskasutada, tuleks panna tubades/vannitubades silmatorkavatesse kohtadesse. Sellistel siltidel või teadetel esitatav oluline teave peaks sisaldama järgmist: 

  • vee väärtus ja selle kokkuhoiu vajadus
  • veetarbimise vähendamine, mis on saavutatav rätikute korduskasutamise teel 
  • palve külalistele aidata ettevõttel vett kokku hoida, korduskasutades linu ja käterätikuid 
  • lühike, kuid selge kirjeldus linade ja käterätikute korduskasutamiseks 
  • teave keskkonnaprogrammide kohta, mida pesupesemisega saavutatav sääst võimaldab rahastada

 

 

 

 

 

 


Tavaliselt palutakse külalistel näidata käterätikute korduskasutamise soovi vannitoas käterätiku ülesriputamisega, kui linade korduskasutamise soovi palutakse näidata läbi passiivse oleku (st vahetatakse vaid palumise/soovi korral) (Alliance for Water Efficiency, 2009). Üks kõige olulisemaid edutegureid selle juures on piisavate ja hõlpsasti kasutavate käterätikuhoidjate pakkumine korduskasutatavate rätikute ladustamise ja kuivatamise jaoks (Alliance for Water Efficiency, 2009). Neid peaks olema nii õige suurusega, et saaks ära mahutada volditud rätikud, kui  ka asetsema õigel kõrgusel, et  need oleksid külalistele kergesti ligipääsetavad.

Käterätikute ja voodipesu korduskasutamise skeemid on tõhusad vaid siis, kui majapidamise töötajad neid järgivad. On väga oluline, et töötajad oleksid koolitatud järgima kehtestatud korda nii, et kui külaline riputab rätiku hoidjale, siis seda ei viida pessu. Hea arvestuse pidamine on hädavajalik ja iga ruumi igapäevased kontrollnimekirjad peaksid sisaldama voodipesu vahetamise aega.

Külalised osalevad tõenäolisemalt taaskasutamise skeemides, kui nad usuvad, et see on tingitud keskkonnakaitsest, mitte hotelli kulude kokkuhoiust. Vee, kemikaalide ja energia säästmine on abiks, kuid parimad skeemid investeerivad pesupesemise kulude kokkuhoiu summa keskkonnaprogrammidesse või heategevuseks ja annavad sellest ka kindlasti külastajatele teada. 

 
Soovitused

  • Viige sisse voodipesu vahetamise ajakava ühe külastaja kohta kindlaksmääratud päevade arvu kohta, välja arvatud juhul, kui on vaja sagedamat vahetust
  •  Viige sisse süsteem, kus rätikuid saab vahetada vaid soovi korral

 

 Keskkonnakasu

Käterätikute ja linade korduskasutamise programmide keskkonnakasu toob kaasa vee-ja energia kokkuhoiu ning kemikaalide kasutamise vähendamise.

 

Vähendatud kulud

Pesupesemine ruumide kohta sõltub suuresti voodimõõdust, käterätikute mõõtudest, tekstiili tihedusest ja sellest, kui palju esemeid ruumidesse pannakse - tihti seotud majutuse reitinguga. 

Näidis: 

Hotell, mis on aastaringselt lahti ning mille täituvus on 75%, on toa kohta 4 kg pesu, mille pesemise hinnaks on 0,50 eurot/kg kohta. Selle aastane pesemise hind oleks 479 eurot. Kui hotellil on näiteks 100 tuba, siis on kuludeks juba 47 900 eurot aastas. Kui korduskasutada kasvõi 5% olemasolevaid pesusid, oleks võimalik säästa juba 2400 eurot aastas. 

Video

 Selle video kasutamise loa on andnud The Travel Foundation.

Ökokaart

Seda parimat praktikat kasutati järgmistes juhtumiuuringutes:

Hotel Chateau Montagne

Hotel Chateau Montagne

Country/Location: България

Hotelli tüüp: Business hotel

Small steps make the change

Vaade