Matkailuala

Euroopan matkailun kulttuuriperintö ja luonnonperintö ovat sen kaksi tärkeintä voimavaraa ja eurooppalaisen matkailun kilpailukyvyn säilyttäminen tarkoittaa näiden varojen säilyttämistä. Tämän verkkosivuston tarkoituksena on kuvata, miten ja miksi tämä tehdään käytännössä sekä valmentaa matkailun opiskelijoita hallitsemaan kestävää liiketoimintaa paremmin.

Voit tutustua sivuilla lukuisiin tosielämässä sovellettuihin käytäntöihin, joita voit toteuttaa yrityksessäsi sekä lukea kuvauksia yrityksistä, jotka ovat menestyksekkäästi ottaneet käyttöön tällaisia toimenpiteitä tehden toiminnastaan entistä kannattavampaa ja yhteiskunnallisesti vastuullisempaa. Lopuksi voit testata tietosi aiheesta testeillä tai simulaatioilla, joissa valittuja ongelmia ratkaistaan todellisen elämän kontekstissa.

Toivomme, että nämä välineet innostavat ja auttavat sinua johtamaan matkailuan yritystä käytännöllisellä ja vastuullisella tavalla, mikä hyödyttää sinua, yhteisöäsi ja tulevia sukupolvia.

Kiertotalous

Mihin kiertoa tarvitaan?

Kiertotalous noudattaa myös matkailussa samaa kestävän kehityksen periaatteiden mukaista liiketoimintamallia.

Kiertotalouden tavoitteena on synnyttää ”hyvän ympyrä”, jossa tavaroita ja palveluita tuotetaan tuhlaamatta planeettamme rajallisia resursseja, kuten raaka-aineita, vettä ja energiaa.

Samalla tavalla matkailun kontekstiin voidaan esittää toimintamallia, jossa jokainen matkailun toimija (matkailija, isäntä, matkanjärjestäjä ja toimittaja) noudattaa ympäristöystävällistä lähestymistapaa.

Hyvän ympyrä

Kiertotalouden periaatteita noudattaen matkustajat voivat ottaa vastuullisen lähestymistavan kaikkiin oleskeluvaiheisiinsa aina matkan valmistelusta kohteessa paikallisesti tapahtuviin aktiviteetteihin.

Matkailija voi noudattaa ”kiertomatkailun” periaatteita seuraavasti:

  1. 1. Hyödyntää matkailutoimistojen tarjoamia kestäviä matkailumahdollisuuksia tai etsimällä samanlaisia mahdollisuuksia Internetistä
  2. Valitsemalla matkailupalvelujen tarjoajista kestäviä vaihtoehtoja
  3. Ympäristöystävällisemmän kuljetusvaihtoehdon valitseminen (ympäristölle haitallisin on lentokoneella matkustaminen)
  4. Valittujen palvelujen vastuullinen hoito: paikallisesti tuotettujen elintarvikkeiden, käsityövälineiden ja ympäristöystävällisten menetelmien käyttö, kuten jätehuolto, energia ja veden säästäminen jne.
  5. Matkailijoiden ja/tai alan ammattilaisten palaute kestävän matkailun tarjonnan parantamiseksi (takaisin vaiheeseen 1.)
Source: http://www.circular-tourism.com

Vahvuudet

Kiertomatkailu vastaa eurooppalaisten matkailijoiden odotuksia, koska:
  • Lähes kolmasosa kuluttajista (29%) todennäköisesti valitsisi yrityksen jonka ympäristötietoisuus on muita korkeampi (ABTA, 2015)
  • Suurin osa (62%) uskoo matkatoimistojen huolehtivan siitä, että heidän lomansa kunnioittavat ympäristöä (ABTA, 2015)
  • Yli puolet maailmanlaajuisista kuluttajista haluaa maksaa enemmän tuotteista yrityksiltä, jotka osoittavat sitoutumista sosiaaliseen vastuuseen (Nielson, 2014)

Tällä hetkellä 17% matkailualan yrityksistä on ympäristöystävällisiä. Tämän sektorin odotetaan kuitenkin kasvavan vastaamaan nykyisiä ja tulevia ympäristöhaasteita.

Kestävän kehityksen laajassa kuvassa kiertomatkailu voi sovittaa yhteen matkailun ja kestävän luonnonvarojen hallinnan.

Tavoitteena on tuottaa tavaroita ja matkailupalveluja ja samalla rajoittaa suuresti ympäristövaikutuksia (mukaan lukien uusiutumattomien energialähteiden kulutus ja jätteet).

Kokonaiskuva

Ympäristön kannalta kestävät käytännöt matkailussa

Yli kolme neljäsosalla yrityksistä (77%) on tällä hetkellä käytössään käytäntöjä, joilla vähennetään liikenteen vaikutuksia ympäristöön. Australasian ja Pohjois-Amerikan yrityksillä on eniten ympäristöystävällisiä käytäntöjä (molemmat 84% vs. 77% kokonaisuudessaan), Euroopassa luku on matalampi eli 73%.

548

Käyttäjät

85

Hyvät käytännöt

29

Case studyt

16

Kysymykset

Testaa tietosi

Testaa tietosi kestävästä matkailusta vastaamalla monivalintakysymyksiin.

Tietoja projektista

Koulutustyökalun on laatinut kansainvälinen tiimi, jonka jäsenet tulevat viidestä kolmessa Euroopan maasta toimivasta organisaatiosta, jotka työskentelevät koulutuksen, ammatillisen koulutuksen, ympäristötutkimuksen ja kestävän kehityksen aloilla osana Euroopan komission <strong>Erasmus + -ohjelman</strong> rahoittamaa <strong>Vihreitä ideoita matkailuun Euroopassa<strong> –projektia.